Velkommen

Pro Patria Fonden

 

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige formål -

herunder i særdeleshed fædrelandskærlige, forsvars- og

beredskabsrelaterede formål

Hans Exellence Christian - Greve af Rosenborg - varetog fra år 2000 og indtil sin død i 2013 protektionen af Pro Patria Fonden

Greve Christian og fondsbestyrelses-formanden "køber" i 2005 skødet på "Hotel Norske Løve" i Kjøge Miniby.

Den 28. juni 2016 var fondsbestyrelsen i Pro Patria Fonden draget til VETERANHAVEN, Slots Bjergby v/Slagelse.

Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn fik i 2005 overrakt en fane af silkedug og med broderi.

Greve Christian slog det første søm i for Hendes Majestæt Dronningen

Fondsbestyrelsesformand Bruno Juul overrækker Veteranhavens initiativrige stifter, René Pamperin, en donation på 50.000 kr.

Donationen er målrettet en grill-pavillon til havens brugere.

I 2012 får Køge Museum overrakt en check på 50.000 kr. til videreførelse af projekt "Hummeren" - at bygge en kopi i størrelsesforholdet 1:1 af orlogsfartøjet, fregatten "Hummeren".

Veteranhaven er åben for besøg og rundvisning med tilhørende forklaring om veteranernes vanskelige kår.

Se mere på www.veteranhaven.dk

Veteranhavens vigtigste formål er at skabe indhold i menneskers liv, i et miljø af rummelighed, baseret på værdier som ærlighed, tillid og forståelse, omsorg og støtte fra varme og engagerede mennesker. Arbejdet og fællesskabet i VeteranHaven skal give brugerne en vej tilbage til et socialt liv og en sund hverdag..

Foreningen er startet af veteraner fra forsvaret, politiet, beredskabsstyrelsen og humanitære organisationer, der har været udsendt i internationalt arbejde for Danmark samt deres pårørende.

 

Formålet indfries gennem at skabe en have der mætter sanserne, giver ro til fordybelse og danner rammen for aktiviteter og samvær med andre. Haven indrettes med særligt fokus på at kunne modtage og rumme socialt udsatte og sårbare mennesker. Haven opbygges og drives af de frivillige deltagere, hvor det er processen, der er i centrum - haven er blot midlet og metoden. Vi har ikke opfundet noget nyt - vi har blot genopfundet haven, og bruger det naturen kan i et samspil med os mennesker.

 

Den daglige leder af VeteranHaven er René Pamperin, der er selv er veteran, er tidligere major og chef i Hellmann-provinsen, Afghanistan. Pamperin er som del af de mange veteraner selv ramt af sygdommenPTSD.