Bestyrelse

FondbestyrelsesformandenBruno Juul

Søbækvej 31, 4600  Køge

Tlf.              +45   5665 4691

Mob. +45 2216 8509

E-mail:  formanden@propatria.dk

Konsulent - BAS Consulting

Fondsbestyrelsesmedlem i Køge Kultur Fond

Stifter og nuv. bestyrelsesmedlem i  International Police Association Køge

Formand for Gastronomisk selskab Køge

Formand for Hjemmeværnets Distriktsudvalg (politisk udvalg - udpeget af forsvarsministeren)

 

 

           Pens. kriminalinspektør og chef for Kriminalpolitiet i Køge

Øvrig bestyrelse    

      


                    Kurt Søndergaard

Næstformand

Pens. forretningsindehaver
Torben Hansson


Fondskasserer


Pens. projektchef


Formand for Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn

Jens Aage Hansen
Lene Greslov Jensen


Merkonom i personale administration


Akademiuddannet i sundhedspraksis


Overmester ved Odd Fellow Ordenens søsterloge Brønden i Køge


Funktion som næstkommanderende og "kommandobefalingmand" ved det lokale HærhjemmeværnJan Pedersen


Centerchef ved DSB


Ledende Informationsofficer ved Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland


Tim Pedersen


Kaptajn i Hærhjemmeværnet


Malerformand
         Fondsrevision

Søren Windahl


Statsautoriseret Revisor


Revisionsaktieselskabet GLB


  Pro Patria Fonden


     Fondens formål er at yde støtte til almennyttige formål -

     herunder i særdeleshed fædrelandskærlige, forsvars- og

     beredskabsrelaterede formål