Økonomi


ØkonomiPro Patria Fondens fundats blev forud stiftelsen i år 2000 godkendt af tilsynsmyndigheden (daværende Civilretsdirektorat), ligesom skattemyndighederne blåstemplede fondens formål, således at fonden i opstartfasen blev en godkendt "§ 8A-fonds" (godkendt til at modtage gavebeløb).


Fondens regnskab udarbejdes af en statsauroriseret revisor, Søren Windahl, Revisionsaktieselskabet GLB, Køge.  Samme revisor udarbejder også fondens selvangivelse.


Pr. 1. januar 2018 havde Pro Patria Fonden en egenkapital på mere end 2.5 mio kr.

  Pro Patria Fonden


     Fondens formål er at yde støtte til almennyttige formål -

     herunder i særdeleshed fædrelandskærlige, forsvars- og

     beredskabsrelaterede formål