Bestyrelse

Fondbestyrelsesformanden


Bruno Juul

Søbækvej 31, 4600  Køge

Tlf.    +45   5665 4691

Mob. +45 2216 8509

E-mail:  formanden@propatria.dk

                                      Konsulent/indehaver - BAS Consulting

                                      Fondsbestyrelsesmedlem i Køge Kultur Fond

                                      Stifter og nuv. bestyrelsesmedlem i  International Police Association Køge

                                      Formand for Gastronomisk selskab Køge

                                      Formand for Hjemmeværnets Distriktsudvalg (politisk udvalg - udpeget af forsvarsministeren
                                      Pens. kriminalinspektør og chef for Kriminalpolitiet i Køge
Øvrig bestyrelse

Kurt Søndergaard

                                             

                                     Næstformand

                                     Pens. forretningsindehaver

       

Torben Hansson


                                    Fondskasserer

                                    Pens. projektchef

                                    Formand for Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn


Lene Greslov Jensen

                                   Merkonom i personale administration

                                   Akademiuddannet i sundhedspraksis

                                   Overmester ved Odd Fellow Ordenens søsterloge Brønden i Køge

                                   Funktion som "kommandobefalingmand" ved det lokale Hærhjemmeværn


Jan Pedersen

                                     

                                    Centerchef ved DSB

                                    Ledende Informationsofficer ved Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland      Jens Aage Hansen


Tim Pedersen


                                      Kaptajn i Hærhjemmeværnet

                                      Malerformand
              Fondsrevision


              Søren Windahl

                                            Statsautoriseret Revisor

                                            Revisionsaktieselskabet GLB