Bestyrelse

Fondbestyrelsesformanden


Bruno Juul

Søbækvej 31, 4600  Køge

Tlf.    +45   5665 4691

Mob. +45 2216 8509

E-mail:  formanden@propatria.dk

                                      Fondsbestyrelsesmedlem i Køge Kultur Fond

                                      Formand for Gastronomisk selskab Køge
                                      Eventmager for Politiseniorerne i Køge-området

                                      Revisor ved Landsforeningen - Politikompagniernes Støtteforening

                                      Fhv. Formand for Hjemmeværnets Distriktsudvalg (politisk udvalg - udpeget af forsvarsministeren)
                                      Pens. kriminalinspektør og chef for Kriminalpolitiet i Køge
                                      Stifter og fhv. formand/bestyrelsesmedlem i International Police Association Køge                                    
                                      Fhv. Konsulent/indehaver - BAS Consulting


Øvrig bestyrelse

Kurt Søndergaard

                                             

                                     Næstformand

                                     Pens. forretningsindehaver

       

Torben Hansson


                                    Fondskasserer

                                    Pens. projektchef

                                   


Lene Greslov Jensen

                                   Merkonom i personale administration

                                   Akademiuddannet i sundhedspraksis

                                   Storrepræsentantved Odd Fellow Ordenen

                                   Funktion som "kommandobefalingmand" ved det lokale Hærhjemmeværn


Jan Pedersen

                                     
                                   Bagagecenterchef & Arbejdsmiljøleder v/DSB Service & Retail A/S
                                   Rekrutteringsofficer v/Marinehjemmeværnsflotille Køge
                          

Rekrutteringsofficer        

                                  

Susanne Bladt Andersen


                                     Bogholder ved Vemmetofte Kloster

                                     Bestyrelsesmedlem i Støtteforeningen for PO Køge

                                     Social MediaManager i Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn

                                     Frivillig i Politi Hjemmeværnskompagni KøgeTim Pedersen


                                      

                                      Malerformand
              Fondsrevision


              Revisionsaktieselskabet Beierholm - Køge